Denge çatışmalardan kaçınmak anlamına gelmez. Denge, acı verici duyguları tolere edebilme ve bunlarla baş edebilme gücünü içerir.

Melanie Klein

Denge Modeli

“En az bir kez gülmediğimiz terapi seansından sonuç alınmaz.”

Nossrat Peseschkian

Pozitif terimi Latince “positum veya positivus”tan türetilmiş bir kelimedir ve asıl, gerçek, somut anlamlarına gelir.

Pozitif Psikoterapinin Tarihi