Genel

Kırılgan Erkeklikler

Eda Acara

Masculinities Journal

“İlk bölümdeki alıntılarda erkekliğin daha çok fiziksel ve manevi güç ile tanımlandığını gördük. Güçlü olmak, başka erkeklerden dayak yememek veya onlar tarafından ezilmemek anlamına da geliyor. Bununla birlikte, erkeğin gücü kendinden düşük konumda gördüklerine (mesela kadınlara) yardım etmesi veya kadınlara karşı güçlü bir pozisyonda (mesela, ekonomik güce sahip olmak veya bu gücü elinde bulundurmak) durmaya devam etmesiyle de yeniden inşa oluyor. Dolayısıyla, erkekliğin var olmaya devam etmesi veya yeniden yeniden kazanılması (mesela, sünnet, evlilik, askerlik, ev geçindirme…vb.) belli şartların devamlı üretilmesine de bağlı ki; bahsedilen şartlar, aynı zamanda erkek olmayı değerli hale getiriyor.

İsminden de anlaşılabileceği gibi, kazanılan erkeklik farklı manalarda kaybedilebiliyor da. O zaman hangi erkeklik veçheleri öne çıkıyor ki, bunlar kaybolursa, erkeklik de yitirilmiş veya yara almış addediliyor?

İkinci bölümde, Beril Türkoğlu araştırmaya katılan erkekler açısından erkekliğin ‘gücünün’, sorumluluk ve çalışmak ile bağdaştırıldığını anlattı. Bu kısımda sunulan alıntıların, evli ve bekar erkekler analitik ayrımı yoluyla aktarılması da önemli. Böylece, evliliğin erkekliğin inşası sürecindeki önemli yerinin de altı çizilmiş oldu. Mesela, evli erkekler açısından sorumluluk, ailenin sorumluluğunu taşıyabilmeyi, özel hayatı `koruyabilmeyi’ ve dolayısıyla eve bakmak ve/veya eve ekmek getirmek gibi temalarda anlam kazanırken; bekar erkekler açısından kız arkadaşla ilişkinin sorumluluğu ile birlikte gelecekteki aile sorumluluğuna hazırlanmak ki; zaten, alıntıların hepsi heteroseksüel erkeklere ait gibi görünüyordu gibi anlatılarla kendini kurguluyordu.”

Tamamı:

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214164