Sinancım

“Haset, arzulanan bir şeyin başka birine ait olduğu ve bize değil de ona haz verdiği inancının yol açtığı kızgın bir duygudur; hasetli itki, o istenen şeyi sahibinden çekip almaya ya da bozmaya, kirletmeye yönelir.” Melanie Klein #HasetveŞükran #ferenczi #melanieklein “Kitabın çeşitli kanallardan kısa yolculukları Klein’dan Lacan’a giden bir pasajı da içeriyor. Klein, Lacan 1949 Kasımında … Okumaya devam edin Sinancım