Kuramsal Yönelim 3

İnsanlar Rogers’ın iyimserliğini küçümseme eğilimdeler ama Rogers ilk kez danışmaları kayıt altına almış ve transkript çıkarmıştır. Bu Freud’un vakada şunu gördüm bunu gördüm diye belirsiz divanından daha dürüst bir yaklaşımdır. Transkript yazanlar ağlıyor şu an. Şu an duygu odaklı terapi de hümanist kökenlidir, pozitif psikoterapi de öyle. Melanie Klein da sevme kapasitesinden ilk ilişkinin sonraki“Kuramsal Yönelim 3” yazısının devamını oku

Ferenczi’nin Travma Teorisi

“Dillerin karışıklığı” travma teorisi Ferenczi, çocukluk döneminde kronik aşırı uyarılma, yoksunluk veya empatik başarısızlığın (Heinz Kohut tarafından daha ayrıntılı olarak açıklanan bir terim) kalıcı travmatik etkisinin nevrotik, karakter, sınırda ve psikotik bozukluklara neden olan şey olduğuna inanıyordu.). Bu kavrama göre travma, bir çocuğun bir ebeveyn veya otorite figürü tarafından cinsel baştan çıkarılmasının bir sonucu olarak“Ferenczi’nin Travma Teorisi” yazısının devamını oku

An old flame :)

Postmodern sosyal bilimlerin dramı, fiziği anlayamayacağını anlayanların, hiçbir şeyin bilinemezliğinden dem vurup çamura yatmak zorunda kalmalarıdır. Modern Platon ve Sokratlardırlar. Artık “her şey” hakkında söz söyleme devri geçti. Kaybınızı yaşayınız. Post-truth da bu nedenle hiçbir şey bilinemez, her şey kaos, her şey kuantum, newton fiziği çöktü, marx yanıldı, freud kötümserdi şöyleydi böyleydi diye diye hasetle“An old flame :)” yazısının devamını oku

Şehvetli ve İlişkisel

VAKA SUNUMU: JUSTIN’İN ŞEHVETLİ VE İLİŞKİSEL YANLARI ARASINDAKİ ÇATIŞMA Yetişkinliğinin ortalarında, Justin ev arkadaşları ile yaşıyordu ve kendi yağında kavruluyordu. Erkeklerle ara sıra yaşadığı kısa süreli ilişkiler zevkle başlıyordu ama cinsel çekimin kaybolması veya farklı şeyler isteme nedeniyle soğumasıyla sonuçlanıyordu. Bekar hayatına dönünce, Justin kendine zaman ayırmayı ve tek gecelik ilişkilerin getirdiği özgürlüğü seviyordu yine“Şehvetli ve İlişkisel” yazısının devamını oku

Erotik Diyalektik

EROTİĞİ POLARİTELER PERSPEKTİFİNDEN DÜŞÜNMEK Genelde erotiği düşündüğümüzde, hissettiğimizde ve uyarılmak ve cinsel ve yakınlık arzularını yükseltmek, uyarılmak ve orgazm olmak için yaptığımız şey olarak düşünürüz. Beynin en erojen organ olduğu klişesi doğrudur; bedenimizin tüm duyusal anlarını yarattığımız anlamlar, fanteziler ve genetik yatkınlıklar, kişisel deneyimler ve kültürel olarak inşa edilen standartları kullanarak yarattığımız hikayelerin filtresinden geçiririz.“Erotik Diyalektik” yazısının devamını oku

Discourse

Düğünlerde çalınan şarkılara entelektüel/estetik eleştiri getirmenin evlilik kaygısı ile ilişkili olduğunu öne sürsem hemen kendi kaygımı yansıttığım düşünüleceği için öne sürmüyorum. İşte Lacancıların sorunu bu. Psikanalitik yorum çift yönlü ama analizi oda dışında kullanmak. Bence Lacan bu nedenle karşı aktarımı küçümseyerek aktarımın içinde gösteriyordu. Karşı aktarım güçsüz ise psikanalitik yorum ile politik eleştiri de getirme“Discourse” yazısının devamını oku

Habis/Kötücül Narsisizm

Jonathan Shedler Habis narsisizm narsisistik kişiliğin son yıllarda toplumda da bilinen bir varyantıdır. Habis narsisizm aslında narsisistik kişilik ve antisosyal-psikopatik kişinin bir kesişimidir, her ikisinden de karakteristikler taşır. Habis narsisizm klinik teorisyenler tarafından sadistik saldırgınlıkla dolu narsisizm olarak betimlenmiştir. Habist narsisist için önemli ve özel hissetmesi yetmez; başka bir kişinin de küçültülmesi ve yenik hissetmesi“Habis/Kötücül Narsisizm” yazısının devamını oku