Bipolar · mansplaining

Bulaşıcı eh eh

"Boyutsal yaklaşımda belirtiler eşik altı olsa bile bu bozukluklara spektrum modeli ile yaklaşıldığında kategoriler dışında kalan örnekler kendine yer bulabilmektedir."Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(3):315-334 doi:10.5455/cap.20120419 Ama böyle olursa normaller de az da olsa damgalanır mazallah hiç böyle şeylere girmeye gerek yok. Kim normal kim anormal net belli olmalı ki normaller damgalama karşıtı… Okumaya devam et Bulaşıcı eh eh

Bipolar · mansplaining

Narutokun

"Haset sevgi ve şükran duygularını engeller. Bebeğin daha doğmadan anne rahminde maruz kaldığı durumda hasete etkili olabilir. İşte burada yazar bu konuyla ilgilenen diğer bilim adamlarından ayrılır." "Örneğin, Abraham hasetin oral bir özellik olduğunu görür. Hasetin harekete geçtiği dönemi ise oral sadistik evrede düşünür." "Bütün bunları mümkün kılan etken, analizle sağlanan bütünleşmenin başlangıçta zayıf olan… Okumaya devam et Narutokun

Bipolar · mansplaining

Abraham

"Manik-depressif psikozların dinamik psikiyatri içindeki yeri ilginçtir. Çünkü bu bozuklukları psikanaliz çerçevesinde değerlendiren ilk kişi, bir istisna olarak Freud değil, öğrencisi Abraham olmuştur. Abraham 1912 yılında melankolik depresyonla normal yas duygusunun kıyaslamasını yapma düşüncesini geliştirmiş; her iki durumda da kişinin bir kayıp yaşadığını, ancak yaslı kişi yitirdiği kişiyle ilgilendiği halde, depresif kişinin suçluluk duyguları içinde… Okumaya devam et Abraham

Bipolar · mansplaining

Binswanger

"Mani ve depresyonu birbirinden ayrı varoluş biçimleri olarak inceleyen varoluşçu psikiyatri, maniye depresyondan daha çok önem tanımış ve örneğin Binswanger, mani biçimindeki varoluşu, ketleme ve baskılara karşı içgüdülerin kazandığı zaferin kutlanması olarak yorumlamıştır. Ona göre mani, mantığın ve dış dünya gerçeklerinin yadsındığı bir iyimserlik dünyasıdır. iyimserlik, özgeci bir düşünce ve yaşam biçimidir. Bu yaşam biçiminde… Okumaya devam et Binswanger

Bipolar · mansplaining

Beware! Narcisism!

Klein da doktor olmak istemiş olamamış aynı ben. Ama benim zamanında puanım Cerrahpaşaya yetiyordu o nedenle anna freud gelsin isterse babasını tanımam. 😀 İyi ki kocaeli Üniversitesinde Psikoloji bölümü yoktu ucuz kurtulduk ya. Şans işte. Hem greenberg mühendislikleri bitirdi de ne oldu ek iş mi yapıyor? Diplomayı kiraya verecek etik anlayış yoktur onda. Bipolar 1… Okumaya devam et Beware! Narcisism!