identity

Although there may be no clear description of identity in specific psychological terms, there is a consensus that it refers to a subjective experience. Unlike character and personality, which are observed and defined by others, identity refers to an individual’s inner working model—this person, not an outsider, senses and experiences it. Erik Erikson, one psychoanalyst“identity” yazısının devamını oku

Trauma and the Body

Both Charles Darwin (1872) and Ivan Pavlov (1928) clearly understood that the goal of emotions is to bring about physical movement: to help the organism get out of harm’s way, in the case of negative emotions, and to move it in the direction of the source of the stimulus in the case of positive ones.“Trauma and the Body” yazısının devamını oku

Kuramlar ve tutarsızlıklar

Çocuk Psikanalizi‘nin Melanie Klein’ın eserlerinin genel kapsamındaki yeri nedir? Onun ilk bulgu ve fikir dizisinin tam bir açıklamasıdır, ancak bir değişim zamanında yazılmıştır. Burada Freud ve Abraham’ın libidonun psikoseksüel evreleri ile ilgili teorilerine daha az dayanan, asil teorik zeminine kısmen uyumlu fikirleri ileri sürmüştür. Bu durum, Freud’un yasam ve ölüm içgüdülerinin etkileşimi ile ilgili teorisine“Kuramlar ve tutarsızlıklar” yazısının devamını oku

Yaramazlık

Çocuğun oyunlarda ortaya koyduğu temsilin bu arkaik ve simgesel biçimleri başka bir ilkel mekanizma ile ilişkilidir. Oyunda, çocuk konuşmak yerine hareket eder. Kelimelerin yerine —aslında düşüncelerin yerini alan- hareketi koyar. Yani, “yaramazlık yapmak” onun için son derece önemlidir. Freud, “From the History of an Infantile Neurosis” [“Bir Çocukluk Çağı Nevrozu Geçmişinden”] başlıklı çalışmasında şöyle yazar:“Yaramazlık” yazısının devamını oku

Salome on Narcissus

“Finally a third and beautiful narcissism appears: alongside Narcissus who looks in love at his mirrored image (sadly, says the legend, as he must if he is under a neurotic spell), and alongside the second narcissism that does not fit the name, because here Narcissus is not mirrored but becomes—gives birth to himself and in“Salome on Narcissus” yazısının devamını oku

Dany et yiyor

“Gerek düşlerde, gerek nevrotik belirtilerde penis ile dişler arasında simgesel özdeşleşmenin sürekli olarak yinelenmesi, bir analizci için tek, ama bu gözüpek kuramdan yana güçlü bir kanıttır. Bizim kanımıza göre diş de ilkel bir penistir ve sütten kesilme sırasında çocuk bunun kösnül rolünden vazgeçmek zorunda kalır(*). (*) Küçük kardeşinin süt emmesini seyreden iki yaşındaki bir çocuk“Dany et yiyor” yazısının devamını oku

Sağlıklı BDSM’de Rıza

Shahbaz-Chirinos Sağlıklı BDSM Kontrol Listesinden alınan aşağıdaki sorular klinikte çalışan terapistler için bir rehberdir ve BDSM ilişkisi olan danışanın istismara uğrama potansiyelini, kafa karışıklığını, rızanın varlığını ve derecesini belirlemek için gereklidir: 1. Rızaya dayalı BDSM’den ne anlıyorsun? 2. BDSM partnerlerinle rıza ile ilgili konuları konuştunuz mu? 3. İlişkinde rızaya dayalı BDSM’yi nasıl tanımlarsın? 4. Rızaya“Sağlıklı BDSM’de Rıza” yazısının devamını oku

Samurai Therapist

“The training of family therapists has similarities to the ancient training of samurai warriors. Miyamoto Musashi, a master samurai of the fifteenth century, described the techniques of survival in combat, some of which are startlingly close to the techniques of family therapy. He talked about “soaking in”: When you have come to grips and you“Samurai Therapist” yazısının devamını oku