Metabilişsel Odaklı Sokratik Diyalogu Kullanma

Metakognitif terapi (MT) anlamları, altta yatan süreç ve inançları keşfetmek için Sokratik diyalogu kullanır. Fakat diyalogun odaklandığı şey tipik BDT’nin odaklandığı şeyden farklıdır. BDT’de terapist inançları değiştirmeye yönelik doğrudan müdahale amacıyla, düşünce ve inançların içeriğini keşfetmek için sorgulamayı kullanır. MT’de terapist sorgulamayı BDS’yi tespit etmek ve yakalamak için kullanır. İnanç veya varsayımlar odakta olduğu zaman,“Metabilişsel Odaklı Sokratik Diyalogu Kullanma” yazısının devamını oku

Metabiliş ve Bilişsel Dikkat Sendromu

Adrian Wells Metakognitif Terapi; metabilişin, bilişin nasıl çalıştığını ve kendimiz ve dünya hakkında bilinçli deneyimleri nasıl oluşturduğunu anlamamız noktasında hayati öneme sahip olduğu prensibine dayanır. Metabiliş neye dikkat ettiğimizi ve neyin bilince gireceğine dair faktörleri şekillendirir. Metabiliş aynı zamanda değerlendirmeleri şekillendirir ve düşünce ve duyguları düzenlemekte kullandığımız stratejileri etkiler. Bu kitapta gösterilen ve geliştirilen argüman; metabilişin, neye“Metabiliş ve Bilişsel Dikkat Sendromu” yazısının devamını oku

Ferenczi ilk travma

“Ferenczi’nin Günlük’ünde erken deneyimlere temasına dair yeteneği ile ilgili bir çok örnek vardır. 10 Nisan’da yazdığı şeyler bunu örnekler: Bu bağlantıda; ilk travmanın, daha sonra babanın ortaya çıkması ile zaten karmaşık olan anne ile ilk ilişkide her zaman aranıp aranmayacağı sorusu ve sonraki dönemlerdeki travmaların bu tür bir en-ilksel-travma anne-çocuk yarası var olmasaydı böylesine etkili“Ferenczi ilk travma” yazısının devamını oku