Pozitif Psikoterapinin Tarihi

Pozitif Psikoterapinin kurucusu Nossrat Peseschkian (1933-2010) İran doğumlu Almanya lisanslı psikiyatrist, nörolog ve psikoterapisttir. 1960’ların sonu ve 1970’lerin başında farklı kaynaklardan, kişilerden ve gelişmelerden ilham almıştır.

  • Humanist psikolojiyi ve gelişmini var eden zamanın ruhu
  • Viktor Frankl, Jacob L. Moreno, Heinrich Meng, Raymond Battegay, Gaetano Benedetti ve diğer öne çıkan psikoterapist ve psikoterapistlerle kişisel karşılaşmalar
  • Baha’i İnancı’nın hümanist öğreti ve erdemleri
  • Özellikle psikanalist ve davranışçı terapistler arasındaki sorunlar nedeniyle bütüncül bir yaklaşım arayışı
  • 20’nin üzerinde kültür üzerindeki transkültürel gözlemleri temel almak ve kültüre duyarlı bütüncül bir yöntem geliştirme arayışı

Kronoloji

1960’lar

1960’larda Nossrat Peseschkian Almanya, Wiesbaden’de özel psikiyatri muayenehanesini açtı. Dışsal sınırlamalar olmadan, sonraki otuz yıl boyunca hastaları ile kendi terapötik tarzı çalışabildi ve bunu daha da geliştirdi. Psikoterapi ile ilgili yeni fikirlerini iş arkadaşları Dr. Dieter Schön ve Psikolog Hans Deidenbach ile tartıştı. Bu nihayetinde Pozitif Psikoterapinin gelişimine doğru gitti.

1970’ler

1970’lerde, Nossrat Peseschkian Hesse Tıp Kurulu tarafından psikoterapötik sürekli eğitim olarak tanınan dersler vermeye ve doktorlar için sürekli eğitim vermeye başladı. Aynı zamanda ilk yayınları da çıktı. Pozitif Psikoterapinin temel beş kitabından dördü bu zamanda ortaya çıktı: “Günlük Yaşamın Psikoterapisi (1974), Pozitif Psikoterapi (1977), doğu hikayelerinin uygulamada kullanılması ile ilgili Doğu Hikayeleri (1979) ve Pozitif Aile Terapisi(1980).

Yeni yaklaşımını Pozitif Psikoterapi kitabı yayınlandığı yıl olan 1977’ye kadar “Farklılık Analizi” olarak adlandırdı.

Aynı dönemde 1977’de “Wiesbaden Psikoterapötik Deneyim Grubu”nın kurulmasıyla Pozitif Psikoterapinin ilk eğitim yapısı da görüldü. Hesse Tıp Kurulu pratisyen hekimler için psikoterapide sürekli eğitime onay verdi.1977’de dünyada ilk Pozitif Psikoterapi derneği olan Almanya Pozitif Psikoterapi Derneği kuruldu ve kendi dergisini çıkardı.

Farklı kültürden gelen birçok iş arkadaşı, öğrenci ve diğer ilgili insanlar ile gezilerindeki alışverişleri, Peseschkian’ın hastalarındaki kültürel farklılıklarla mutabık kalarak “Transkültürel Psikoterapi” terimini ortaya atması fikrini güçlendirdi.

1980’ler

Nossrat Peseschkian Almanya sınırlarını da aşan bir dersler ve seminerler vermeye başladı ve bu onu ve eşi Manije’yi beş kıtada 60’tan fazla ülkeye götürdü. Daha fazla kitap yayınlandı, “Anlam Arayışı” (1983) gibi.

İlk Görüşme anketi ve “Pozitif Psikoterapi ve Aile Terapisi için Wiesbaden Envanteri” Hamid Peseschkian ve Hans Deidenbach’ın da iş birliği ile 1988’de yayınlandı.

1990’lar

Nossrat Peseschkian’ın temel çalışmalarından sonuncusu “Psikosomatik ve Pozitif Psikoterapi” (1991) yayınlandı. Kitap hastalığın yapılandırılmış, psikosomatik bir modelini psikosomatik tedavinin beş adımlı sürecini ortaya koydu.

Pozitif Psikoterapi Orta ve Doğu Avrupa’daki değişmekte olan ülkelerin büyük ilgisini çekti, bunun temeli sadece coğrafi değil aynı zamanda Doğu ve Batı arasındaki psikolojiye de dayanıyor. 30’dan fazla merkez Rusya, Kazan’la 1990’da başladı ve Ulusal Pozitif Psikoterapi Derneği Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya’da kuruldu. Avrupa Psikoterapi Derneği’nin aktif katılımı ile Sertifikalı Pozitif Psikoterapi Eğitimleri daha sonra Avrupa Psikoterapi Sertifikasına akredite edildi.

Pozitif Psikoterapi daha sonra 1994’te Dünya Pozitif Psikoterapi Merkezi’nin kuruluşu ile daha da uluslararası hale geldi.

1997’de Rusya Petersburg’da dünyada ilk kez Dünya Pozitif Psikoterapi Kongresi yapıldı.

Başlangıçta 1995-1997 arasında yapılan “Pozitif Psikoterapinin Etkinlik Çalışmaları” yöntemin farklı tanıların üzerinde yüksek terapötik etkisi olduğunu gösterdi. Nossrat Peseschkian bu bilimsel çalışma için Kalite Değerlendirmesi için Richard Merten ödülü aldı.

1992’den sonra Pozitif Psikoterapi eğitimleri daha sistematik hale getirildi, temel ve ileri düzey eğitimler için Almanya ve dışında eğitim programı hazırlandı. Pozitif Psikoterapi tıp alanının da dışına çıktı, öncelikle okul ve üniversite eğitimine, sonra da yöneticilik ve koçluk eğitimine.

2000’de Dünya Pozitif Psikoterapi Kongresi ikinci kez ziyaretçilere ve daha sonra Pozitif Psikoloji’nin El Kitabının editörü Rick Snyder’ın da bulunduğu delegelere açıldı. Eğitmenler için Eğitim PPT’de dünya çapında eğitmenler için başladı.

2000’ler

2005’te Uluslararası Pozitif ve Transkültürel Psikoterapi Akademisi – Peseschkian Derneği, Nossrat Peseschkian ve eşi Manije tarafından kuruldu. Dernek Pozitif Psikoterapinin Uluslararası Arşivlerini yönetiyor ve uluslararası aktiviteleri destekliyor. Dernek yayınları, kar amacı gütmeyen ve bilimsel projeleri destekliyor ve Nossrat Pesesckian’ın kitaplarının haklarını elinde bulunduruyor.

Uluslararası Pozitif Psikoterapi Merkezi’nin adı Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği olara 2008’de değiştirildi. Dünya Pozitif Psikoterapi Merkezi’nin Uluslararası Sekreterya’sı Wiesbaden’de bulunuyor.

Pozitif Psikoterapi’nin Almanya, Rusya, Romanya, Kosova, Ukrayna, Türkiye ve Bulgaristan’da ulusal bağlantıları var. Pozitif Psikoterapi aynı zamanda Sırbistan, Avusturya, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs, Polonya ve Makedonya, Çin ve Etiyopya’da da aktif merkezleri var. Pozitif Psikoterapinin ilk yüksek lisans dersi Bolivya Santa Cruz UTEPSA Üniversitesi’nde tamamlandı. Pozitif Psikoterapi aynı zamanda Bulgaristan, Rusya ve Türkiye’de psikoloji ve psikoterapi öğretim programlarına eklendi.

Seminerler, ileri düzey eğitimler bu zamana kadar 80 ülkede 100 binin üzerinde katılımcı ile devam etti. Yöntemin ne kadar yaygın olduğunu, resmi merkezleri ne kadar aştığını belirlemek zor.

Temel ve İleri Düzey Pozitif Psikoterapi eğitimlerinin öğretim programları daha da standardize edilmiştir.

2014’ten sonra 6 Dünya Pozitif Psikoterapi Kongresi farklı uluslar arası merkezlerde yapılmıştır. Eğitimde yüksek standardı sürdürmek amaçlı sürekli eğitimler Almanya ve başka Ulusal Derneklerde, örneğin Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna gibi, WAPP tarafından sağlanıyor.

2016’da yöntemin transkültürel temelini vurgulamak için Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği’ne “transkültürel” terimi de ekleniyor ve şu anda resmi olarak ismi Dünya Pozitif ve Transkültürel Terapi Derneği olarak geçiyor.

Kaynak