Metabiliş ve Bilişsel Dikkat Sendromu

Adrian Wells Metakognitif Terapi; metabilişin, bilişin nasıl çalıştığını ve kendimiz ve dünya hakkında bilinçli deneyimleri nasıl oluşturduğunu anlamamız noktasında hayati öneme sahip olduğu prensibine dayanır. Metabiliş neye dikkat ettiğimizi ve neyin bilince gireceğine dair faktörleri şekillendirir. Metabiliş aynı zamanda değerlendirmeleri şekillendirir ve düşünce ve duyguları düzenlemekte kullandığımız stratejileri etkiler. Bu kitapta gösterilen ve geliştirilen argüman; metabilişin, neye“Metabiliş ve Bilişsel Dikkat Sendromu” yazısının devamını oku

Ünlüler

Benim Klein, Moreno, Horney, Ferenczi gibi kişileri konuşma, övme nedenim Freud’un çağdaşları olmalarına rağmen ona karşı çıkabilmiş olmaları ve Moreno dışındakilerin erkeklerin (Freud ve Fromm) gazabına uğramalarıdır. Günümüz psikanaliz anlatısı ise Freud’a deha diyerek onun popülerliği ile danışan toplamaya ve makale okunurluğunu artırmaya yönelik gibi görünüyor. Yani Freud’un tahtı yoktu yüzyıl boyunca tahtı yeniden kurulmuştur.“Ünlüler” yazısının devamını oku