Kişilik ve Klinik Vaka Formülasyonu

Jonathan Shedler Kişilik sendromlarının DSM tanıları gibi sadece betimleyici yapılar olmadığı, açıklayıcı da olduğu ortada olmuş olmalı. Kişilik sendromlarının betimlemeleri, insanları geniş ölçekte ruhsal sağlık problemlerine incinebilir hale getiren, altta yatan psikolojik süreçleri ayrıntılı bir şekilde açıklar. Ruhsal sağlık problemleri bir vakumun içinden ortaya çıkmazlar. Genelde, kişilik dinamikleri matrisinden doğarlar. Kişilik sendrom betimlemeleri klinik vaka“Kişilik ve Klinik Vaka Formülasyonu” yazısının devamını oku

Tedavi Odağı Geliştirmek

Jonathan Shedler Son yıllarda, bir çok klinisyen DSM eksen I bozukluklarının (depresyon veya anksiyete gibi) görünen sorunlarına odaklanmak ve bunları kişilikten bağımsız izole koşullar olarak görmek konusunda eğitilmişlerdir. Belli DSM bozukluklarını hedef alan tedaviler örtük olarak aynı DSM tanısına sahip tüm hastaların “aynı” soruna sahip olduğunu ve aynı müdahalelere cevap vereceğini varsayar. Klinisyenler zor yoldan“Tedavi Odağı Geliştirmek” yazısının devamını oku

Örüntü Tanıma olarak Tanı

Jonathan Shedler Burada tartışılan her kişilik sendromu bir paragraf uzunluğunda tanısal prototip olarak temsil edilmiştir, bu, kişilik sendromunu “ideal” veya saf formunda betimler. Bu tanısal prototipler kanıt temellidir. Shedler-Westen Değerlendirme Prosedürü (SWAP) tarafından ulusal örneklemden (N=1201) alınan hastaların klinisyenlerinin betimlemelerinden empirik olarak türetilmişlerdir. Empirik olarak gözlemlenebilen gerçek hastaları yansıtırlar, yalnızca teorik kestirimleri değil. Doğal olarak“Örüntü Tanıma olarak Tanı” yazısının devamını oku