Histerik-Histriyonik Kişilik

Jonathan Shedler “Histerik” ve “histriyonik” terimleri ataerkillik ve cinsiyet eşitsizliğini çağrıştırır ve bir çok kişiye haklı olarak kırıcı gelir. Buna rağmen terim ve olgu arasında fark vardır. Etiketten bağımsız olarak, bir kişilik sendromu vardır. Klinik alanyazında tekrar tekrar betimlenmiştir ve istatistiksel yığılma metodları kullanılarak yapılan empirik çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Terminolojiye getirilen itirazlar bizi klinik olguya“Histerik-Histriyonik Kişilik” yazısının devamını oku