Genel

Yetenek/kapasitelerin tanımları

Nosratt Peseschkian Dakiklik: Üzerinde anlaşılan veya beklenilen zamana uyabilme yeteneği Photo by Ono Kosuki on Pexels.com Temizlik: Saflık yeteneği; beden, kıyafet, günlük eşyalar, ortam ve çevre aynı zamanda benzetme olarak kişilikle ilgili. Photo by cottonbro on Pexels.com Düzenlilik: Kişinin algı ve çevresini organize edebilme yeteneği. Çeşitli bağlamlarda: akla uygunluk, geleneksel düzen, nesnel düzen; sezgisel, fantastik,… Okumaya devam et Yetenek/kapasitelerin tanımları

Genel

Yetenekler/Kapasiteler

Tuğba Sarı "Pozitif Psikoterapi klasik psikanalizin tersine, insanın sadece cinsellik ve saldırganlık dürtüleriyle hareket etmediğini savunur (Peseschkian, 2002a). İnsanın yaşamında yeteneklerin ve kapasitelerin önemli olduğunu belirterek yeteneklerini birincil yetenekler ve ikincil yetenekler olmak üzere ikiye ayırır. Birincil yetenekler, sevme yeteneğini; ikincil yetenekler ise bilme yeteneğini kapsamaktadır. Pozitif Psikoterapi istinasız her insanın bu iki temel yeteneğe… Okumaya devam et Yetenekler/Kapasiteler