Yetenek/kapasitelerin tanımları

Nosratt Peseschkian Dakiklik: Üzerinde anlaşılan veya beklenilen zamana uyabilme yeteneği Temizlik: Saflık yeteneği; beden, kıyafet, günlük eşyalar, ortam ve çevre aynı zamanda benzetme olarak kişilikle ilgili. Düzenlilik: Kişinin algı ve çevresini organize edebilme yeteneği. Çeşitli bağlamlarda: akla uygunluk, geleneksel düzen, nesnel düzen; sezgisel, fantastik, romantik düzen; içe ve dışa yönelik düzen. İtaat: Dışsal bir otoriteden“Yetenek/kapasitelerin tanımları” yazısının devamını oku

Yetenekler/Kapasiteler

Tuğba Sarı “Pozitif Psikoterapi klasik psikanalizin tersine, insanın sadece cinsellik ve saldırganlık dürtüleriyle hareket etmediğini savunur (Peseschkian, 2002a). İnsanın yaşamında yeteneklerin ve kapasitelerin önemli olduğunu belirterek yeteneklerini birincil yetenekler ve ikincil yetenekler olmak üzere ikiye ayırır. Birincil yetenekler, sevme yeteneğini; ikincil yetenekler ise bilme yeteneğini kapsamaktadır. Pozitif Psikoterapi istinasız her insanın bu iki temel yeteneğe“Yetenekler/Kapasiteler” yazısının devamını oku