Enlightenment

I think I will not choose to be trained in positive psychotherapy but in emotion focused therapy. It seems more scientific and Greenberg seems to know about emotions. Peseschkian knew about cultures but I think he was too much influenced by Bahai religion. I don't like ACT and metacognitive therapy because they are somehow influenced“Enlightenment” yazısının devamını oku

Empatisiz Mindfulness

İleri derecede geliştirilmiş bir empati becerisi; yalnızca karşıdakini anlamaya değil, geçmişteki sen’i de (geçmişteki ben artık ben değil ötekidir, sendir varsayımı) öteki olarak düşünüp anlamaya ve gelecekteki felaketlere uğrama ihtimali olan sen’i de öteki olarak düşünüp anlamaya yaraması bakımından pişmanlık ve kaygıyı düzenleyebilir. Şu halde, mindful olmak sadece empati yapan şimdi ve buradaki benin ihtiyacı“Empatisiz Mindfulness” yazısının devamını oku