Lisan-ı Hafi

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak… Sular sarardı… Yüzün perde perde solmakta Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta… Eğilmiş arza, kanar, muttasıl kanar güller Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer? Bu bir lisân-ı hafîdir ki rûha dolmakta“Lisan-ı Hafi” yazısının devamını oku

Paranoid Kişilik

Jonathan Shedler Paranoid kişilikli hastalar süreğen olarak şüpheci, öfkeli ve düşmanedir. Ötekilerin söz ve davranışlarında art niyet okurlar ve ötekilerin zarar verme niyetlerini farz etmekte acelecidirler. Kin tutarlar, küçümsemeleri çokça düşünürler ve algılanan tehditlere öfke ve saldırganlıkla tepki verirler. Güçlük çektikleri şeylerin dışsal nedenlere atfederler ve olaylardaki kendi rolleri hakkında içgörüleri azdır. Paranoid kişiliğin temelinde“Paranoid Kişilik” yazısının devamını oku