Yetenekler/Kapasiteler

Tuğba Sarı “Pozitif Psikoterapi klasik psikanalizin tersine, insanın sadece cinsellik ve saldırganlık dürtüleriyle hareket etmediğini savunur (Peseschkian, 2002a). İnsanın yaşamında yeteneklerin ve kapasitelerin önemli olduğunu belirterek yeteneklerini birincil yetenekler ve ikincil yetenekler olmak üzere ikiye ayırır. Birincil yetenekler, sevme yeteneğini; ikincil yetenekler ise bilme yeteneğini kapsamaktadır. Pozitif Psikoterapi istinasız her insanın bu iki temel yeteneğe“Yetenekler/Kapasiteler” yazısının devamını oku