Cinsel Terapiye Duygu Odaklı Bir Yaklaşım

Cinsel Terapiye Duygu Odaklı bir Yaklaşım Sue Johnson Heiman’ın önerdiği gibi, cinsellik duygu odaklı bir etkileşimdir. Duyguları düzenleme ve ifade etme yollarımız ötekilerle ilişki kurma yollarımızı tayin eder. Böylece duygusal güvenlik fiziksel senkronu şekillendirir ve fiziksel senkron da duygusal güvenliği somutlaştırır. Cinselliğin en temel unsurlarından biri –dokunma- cinselliğin lisanı ile bağlanmanın lisanını birleştirir. Dokunma uyarır, … Okumaya devam edin Cinsel Terapiye Duygu Odaklı Bir Yaklaşım